Avantatges: Ecologia

 
 

La llenya, un recurs renovable i abundant

 

Els nostres boscos ens poden proveir d’aquest recurs que és la llenya, sempre i quan els gestionem bé i en fem un ús racional.  Així podem aconseguir tallar amb la dependència energètica a què ens han volgut abocar, a més de tornar a valorar l’ecosistema més extès al nostre país: el bosc.

 

 

 

Confort    —    Estalvi    —    ECOLOGIA    —    Autonomia    —    Seguretat    —     Calidesa