Avantatges: Confort

 

El confort de la calor radiant

 

Sens dubte, la calor radiant és la millor forma de transmissió de calor. És una escalfor agradable, natural, com la que ens arriba a través del Sol.

El nostre organisme està preparat per absorbir i apreciar l’escalfor per radiació molt millor que altres sistemes de transmissió de calor, com per exemple la convecció (aire calent en moviment). Això fa que el confort que experimentem en una llar escalfada per radiació sigui molt més gran.

Altres avantatges de la calor radiant són:

Temperatura ambiental més estable.
No tenim grans variacions de temperatura en el transcurs del dia.

Millor distribució de la calor als espais.
No notem grans contrastos tèrmics entre els diferents espais de la casa.

Beneficiosa per a la salut.
Per als músculs i les articulacions, no genera ions positius…

 

 

CONFORT    ––    Estalvi    —    Ecologia    —    Autonomia    —    Seguretat    —     Calidesa