Avantatges: Estalvi

 
 

Només 12 kg de llenya per gaudir de 12 hores d’escalfor

 

Amb 12 kg de llenya n’hi ha prou per obtenir 1,5 hores de foc que aportarà 12 hores de calor radiant.

Gràcies a una bona combustió de la llenya, i una posterior recirculació dels gasos calents pels conductes de l’estufa, podem aconseguir escalfar espais amb un mínim consum.

Mentre que amb una llar de foc el rendiment de la llenya acostuma a ser ser  d’entre el 10 i el 15%, amb les estufes orgàniques n’obtenim un  rendiment molt més elevat, d’entre el 80 i el 90%, amb l’estalvi que això comporta.

D’aquesta manera, 400€ poden ser suficients per escalfar una casa de 100 m2 durant tot l’hivern. Amb els diners que estalviem en combustible, en pocs anys recuperem  la inversió realitzada en la construcció de l’estufa.

Així doncs, l’alt rendiment és un dels trets propis d’aquest tipus d’estufes.

 

Confort    —    ESTALVI    —    Ecologia    —    Autonomia    —    Seguretat    —     Calidesa